Komposition

Uddrag af selvstændige værker og stemningsskabende kompositioner.

Uddrag af forskellige kompositioner

Dato: 2001 - 2018

Her er bidder af udvalgte kompositioner som jeg har lavet. Genremæssigt er det fire vidt forskellige stykker musik og de skal ikke ses som et hele, men mere give et indblik i hvad der kan virke til forskellige situationer. Det første eksempel er skrevet i 2018 til en specifik sekvens i kortfilmen "Længsel" hvor karaktererne i filmen lytter til diegetisk baggrundsmusik mens de spiser romantisk middag. Det andet eksempel har jeg skrevet i 2001 inspireret af barokmusik. Den tredje komposition er fra 2008 og tager udgangspunkt i et mørkere og hårdere elektronisk udtryk. Det fjerde eksempel er ligeledes fra kortfilmen "Længsel", men er, modsat den diegetiske musik fra før, her skrevet som score der beskriver og sætter publikum ind i hovedkarakterens følelser.Traditionel sangskrivning

Dato: 2018

Her er et eksempel på en af mine sange i sin fulde længde, hvor produktionen er minimal for at holde fokus på selve kompositionen, det lyriske og arrangementets opbygning. Sangen hedder "Sarah (Que Sera)" og handler om at møde sin halvsøster for første gang.